P*TACH Online Hebrew

PTACH

פתח לבי בתורתך

בס"ד
הקרן למלגות על שם דר' יוסף קמנצקי, ז"ל

התרומה שלך מאפשרת לילד הסובל מקשיי למידה למלא את הפוטנציאל שלו ולהצליח בחיים.
להלן מספר דוגמאות כיצד תרומתך יעזור לילד בפת"ח:

מלגה מלאה:
תרומה של 7000$ מעניקה לילד תכנית מלאה הכוללת: הוראה מתקנת, ריפוי בדיבור, וריפוי בעיסוק.

מלגה חלקית:
תרומה של 3600$ מעניקה לילד הוראה מתקנת לשנה.
תרומה של 1800$ מעניקה לילד ריפוי בשפה ודיבור לשנה.
תרומה של 1800$ מעניקה לילד ריפוי בעיסוק לשנה.

כל התרומות מוכרות ע"י מס הכנסה.

תרומות